Vapaus, vihreys, tasa-arvo! Vivan edustajistovaaliohjelma on julkaistu.

unicornandcat

Viva puolustaa vapautta, vihreyttä, tasa-arvoa ja yksisarvisrakkaudellista vallankumousta myös edustajistokaudella 2018.

 

1) Opiskelijoille inhimillinen toimeentulo

 • Vaadimme edelleen perustuloa.
 • Lainapakko helvettiin! Myös opiskelijalla on oltava oikeus sosiaaliturvaan.
 • Elatusvelvollisuus on muinaisjäänne, josta on päästävä eroon.
 • Asumisen tuen oltava ympärivuotista ja henkilö-, ei ruokakuntakohtaista; yhteisöllisestä asumisesta ei saa rangaista!
 • Isompi ylioppilaskunta tarkoittaa isompia lihaksia ja kovempaa edunvalvontaa: uuden ylioppilaskunnan edunvalvontaresurssien on oltava vähintään yhtä kovalla tasolla kuin Tamyssa nyt.

 

2) Maksuton koulutus takaisin!

 • Varhaiskasvatus on osa kaikkien lasten koulutuspolkua ja siksi heidän oikeutensa.
 • Peruskoulun ja lukion oppimateriaalien on oltava kaikkien saatavilla varallisuudesta riippumatta – myös niiden, joilla ei ole varaa älylaitteisiin.
 • Opintotuen leikkaukset on ensi kädessä peruttava ja Suomen siirryttävä perustuloon, jotta kaikilla on mahdollisuus opiskella korkeakouluissa!
 • Mitä vittua tämä pelleily lukukausimaksujen kanssa oikein on? Ei ole oikein, että EU/ETA-alueen ulkopuolelta tänne pääsee opiskelemaan vain, jos on rikas.
 • Ylioppilaskuntien on otettava voimakkaasti kantaa koulutuksen maksullisuutta vastaan, kun kehitys on vielä mahdollista kääntää!

 

3) Terveyttä ja mielenterveyttä opiskelijoille

 • Ruuhkaiset mielenterveyspalvelut korjataan vain saattamalla YTHS:n resurssit oikealle tasolle.
 • Puolustetaan YTHS:n asemaa sote-uudistuksessa ja varmistetaan sen toiminta myös uudistuksen jälkeen.
 • Opintopsykologi on ruuhkautunut; tähänkin kaivataan lisää resursseja.
 • Syrjimättömät käytännöt ovat ilmainen tapa parantaa viihtyvyyttä ja hyvinvointia kampuksilla ja järjestötoiminnassa. Sukupuolineutraalit vessat ovat hyvä alku!
 • Viihtyisämmät kampukset ja enemmän paikkoja oleskeluun! Otetaan häpeilemättä mallia Hervannasta. Yliopistolla käymisen pitäisi olla myös mukavaa, ja ihmisten hyvinvoinnin arvostuksen näkyä.

 

4) Uusi yliopisto on vihreämpi, demokraattisempi ja aidosti monitieteinen

 • Ei sijoituksia fossiilivoimaan tai asekauppaan!
 • Opitaan ympäristöasioissa toisiltamme! TaY:lla ja TTY:llä eri standardit ja käytännöt, jotka yhdistämällä tehdään yliopistosta kestävämpi.
 • Tavoitteena hiilineutraali yliopisto!
 • Yhdistyminen on tilaisuus omaksua uuteen yliopistoon ja yo-kuntaan kahden toimintakulttuurin parhaat käytännöt.
 • Sivistysyliopistossa kunnioitetaan monipuolista sivistystä sekä kaikkien alojen tieteellistä tutkimusta, isojen ja pienten.
 • Tamy jatkaa työtä korkeakouludemokratian palauttamiseksi Tampereelle!

 

Jos nämä teemat miellyttävät, äänestä meitä ennakkoäänestyksessä 30.10.-3.11. tai varsinaisina vaalipäivinä 7.11.-8.11.!

Vaaliohjelma löytyy PDF-muodossa myös täältä:

edarivaaliohjelmav2

Haluamme autonomisen yliopiston, emme laitonta säätiötä

demokratia

kuvituskuva (c) Antti Yrjönen

Tampere3-hanke on ollut ideana kaunis, mutta edetessään muodostunut valitettavan epädemokraattiseksi ja jopa laittomaksi projektiksi. Perustuslain 123§ toteaa, että yliopistoilla on itsehallinto, eli yliopistoyhteisöllä pitäisi olla oikeus päättää yliopiston hallituksesta. Yliopistolain 26 §:n mukaan valinnan tekee yhteisön muodostama monijäseninen toimielin. Torstaina 20.4 allekirjoitettavissa säätiön perustamiskirjoissa ei näitä pykäliä noudateta eivätkä opiskelijat ja henkilökunta pääse näin ollen päättämään tulevan korkeakoulun hallituksesta.

Laittomuuksien lisäksi Tampere3:n luomisprosessi on ollut ristiriitojen varjostama. Jo alkutaipaleella päätöksiä on tehty ilman yliopistoyhteisön kuulemista, tiedotus on ollut heikkoa, ja prosessiin kohdistunut aiheellinen kritiikki on painettu villaisella. Nyt näyttää siltä, että tätä valitettavaa trendiä ei vieläkään olla korjaamassa, vaan säätiön sääntöihin jää tiedeyhteisön eli yliopistojen henkilökunnan ja opiskelijoiden sananvaltaa kaventavia kohtia.

Uuden yliopiston luomisprosessissa olisi elintärkeätä luottaa yliopistoyhteisön asiantuntijuuteen, tietoon ja näkemykseen siitä, millainen yliopiston tulisi olla. Aito, moniääninen ja demokraattinen keskustelu on ainoa tae siitä, että yhteisö voi sitoutua tulevalle korkeakoululle valittuun suuntaan. Valitettavasti prosessia eteenpäin vieneet tahot eivät ole ottaneet huomioon yliopistoyhteisöjen ehdotuksia ongelmakohtien korjaamiseksi, vaan jatkaneet valmistelua pimennossa.  

Lopputuloksena käsissämme on perustamiskirja, joka toimii ennakkotapauksena tiedeyhteisön autonomian kaventamiselle. Tämä on poikkeuksellinen hetki suomalaisen korkeakoulutuksen historiassa. Valta, joka nyt siirretään tieteentekijöiltä yliopiston ulkopuolisille intressiryhmille, ei enää palaa niiden käsiin, jotka ymmärtävät tutkimus- ja opetustyötä parhaiten.

Me vastustamme tätä kehitystä – emme vastustamisen ilosta, vaan koska suunta on väärä. Tampere3-hankkeella tavoitellaan monia hyviä asioita kuten laadukkaampaa, vaikuttavampaa ja poikkitieteellisempää tutkimusta ja opetusta, mutta haluamme saavuttaa ne laillisesti ja demokraattisia käytäntöjä kunnioittaen. Uudesta korkeakoulusta on voitava tehdä alusta asti sen yhteisön näköinen. Tämä vaatii yhteisön näkemykset huomioon ottavia, perustuslain pykälät täyttäviä rakenteita, aitoa keskustelua, sekä mahdollisuuksia myös ongelmien esiintuomiseen.

Tampereella 19.4.2017
Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto Viva ry