Vapaus, vihreys, tasa-arvo! Vivan edustajistovaaliohjelma on julkaistu.

unicornandcat

Viva puolustaa vapautta, vihreyttä, tasa-arvoa ja yksisarvisrakkaudellista vallankumousta myös edustajistokaudella 2018.

 

1) Opiskelijoille inhimillinen toimeentulo

 • Vaadimme edelleen perustuloa.
 • Lainapakko helvettiin! Myös opiskelijalla on oltava oikeus sosiaaliturvaan.
 • Elatusvelvollisuus on muinaisjäänne, josta on päästävä eroon.
 • Asumisen tuen oltava ympärivuotista ja henkilö-, ei ruokakuntakohtaista; yhteisöllisestä asumisesta ei saa rangaista!
 • Isompi ylioppilaskunta tarkoittaa isompia lihaksia ja kovempaa edunvalvontaa: uuden ylioppilaskunnan edunvalvontaresurssien on oltava vähintään yhtä kovalla tasolla kuin Tamyssa nyt.

 

2) Maksuton koulutus takaisin!

 • Varhaiskasvatus on osa kaikkien lasten koulutuspolkua ja siksi heidän oikeutensa.
 • Peruskoulun ja lukion oppimateriaalien on oltava kaikkien saatavilla varallisuudesta riippumatta – myös niiden, joilla ei ole varaa älylaitteisiin.
 • Opintotuen leikkaukset on ensi kädessä peruttava ja Suomen siirryttävä perustuloon, jotta kaikilla on mahdollisuus opiskella korkeakouluissa!
 • Mitä vittua tämä pelleily lukukausimaksujen kanssa oikein on? Ei ole oikein, että EU/ETA-alueen ulkopuolelta tänne pääsee opiskelemaan vain, jos on rikas.
 • Ylioppilaskuntien on otettava voimakkaasti kantaa koulutuksen maksullisuutta vastaan, kun kehitys on vielä mahdollista kääntää!

 

3) Terveyttä ja mielenterveyttä opiskelijoille

 • Ruuhkaiset mielenterveyspalvelut korjataan vain saattamalla YTHS:n resurssit oikealle tasolle.
 • Puolustetaan YTHS:n asemaa sote-uudistuksessa ja varmistetaan sen toiminta myös uudistuksen jälkeen.
 • Opintopsykologi on ruuhkautunut; tähänkin kaivataan lisää resursseja.
 • Syrjimättömät käytännöt ovat ilmainen tapa parantaa viihtyvyyttä ja hyvinvointia kampuksilla ja järjestötoiminnassa. Sukupuolineutraalit vessat ovat hyvä alku!
 • Viihtyisämmät kampukset ja enemmän paikkoja oleskeluun! Otetaan häpeilemättä mallia Hervannasta. Yliopistolla käymisen pitäisi olla myös mukavaa, ja ihmisten hyvinvoinnin arvostuksen näkyä.

 

4) Uusi yliopisto on vihreämpi, demokraattisempi ja aidosti monitieteinen

 • Ei sijoituksia fossiilivoimaan tai asekauppaan!
 • Opitaan ympäristöasioissa toisiltamme! TaY:lla ja TTY:llä eri standardit ja käytännöt, jotka yhdistämällä tehdään yliopistosta kestävämpi.
 • Tavoitteena hiilineutraali yliopisto!
 • Yhdistyminen on tilaisuus omaksua uuteen yliopistoon ja yo-kuntaan kahden toimintakulttuurin parhaat käytännöt.
 • Sivistysyliopistossa kunnioitetaan monipuolista sivistystä sekä kaikkien alojen tieteellistä tutkimusta, isojen ja pienten.
 • Tamy jatkaa työtä korkeakouludemokratian palauttamiseksi Tampereelle!

 

Jos nämä teemat miellyttävät, äänestä meitä ennakkoäänestyksessä 30.10.-3.11. tai varsinaisina vaalipäivinä 7.11.-8.11.!

Vaaliohjelma löytyy PDF-muodossa myös täältä:

edarivaaliohjelmav2

Pelottaako politisoituminen?

thisisfine
Vuodesta 2015 saakka Sipilän hallituksen tartuttua vallan kahvoihin ovat opiskelijat olleet ankaran leikkauspolitiikan eniten heikennyksiä kohdanneessa päädyssä. EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevat opiskelijat maksavat nyt lukukausimaksuja, opintorahaa on pienennetty suurin piirtein viikon ruokalaskun verran, opintolainan osuutta opintotuesta on lisätty yli kahdellasadalla eurolla kuukautta kohden, ja opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin, mikä tarkoitti usealle kimppa-asujalle epäselvyyksiä ja hankaluuksia vuokrasopimusten yksityiskohtien kanssa. Tämä ei tarkoita sitä, että hallitus näyttäisi olevan kuitenkaan vielä valmis.

Opiskelijaliikettä on pidetty yhtenä aktiivisimmista osallistujista yhteiskunnalliseen keskusteluun ja menneisyydessä opiskelijoita on myös kuunneltu. Massiivisten heikennysten kohdistuessa erityisesti opiskelijoihin vaaditaan opiskelijaliikkeeltä väsymätöntä asian politisoimista ja osallistumista julkiseen keskusteluun leikkausten välittömistä ja pitkäaikaisista seurauksista.

Koulutus on lukuisten tutkimusten mukaan kiistatta suurin yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumiseen sekä sosiaalisen liikkuvuuden kasvuun yhteiskunnassa. Nyt tehdyt leikkaukset ja lainan osuuden kasvattaminen opiskelijan toimeentulona vaarantavat korkeakoulutuksen saavutettavuuden opiskelijoille, joiden perhetausta ei ole korkeakoulussa. Opintolainan nostaminen ja velkaantuneena yliopistosta valmistuminen eivät ole yhtälailla itsestään selviä kaikille opiskelijoille.

Kansallisessa julkisuudessa viime vuosina suositut puhetavat ääripäistä, tolkun ihmisistä ja radikalisoitumisesta ovat rakentaneet mielikuvia, joita poliittiseen toimijuuteen liitetään.

Esimerkiksi maahanmuuton aiheista keskusteltaessa on onnistuttu luomaan mielikuva, että olemalla jotakin mieltä poliittisesta aiheesta ihminen asemoituu selkeästi jonkin kuvitteellisen skaalan ääripäähän. Tällainen retoriikka tukee mielikuvia siitä, että poliittinen toimijuus on jotakin radikaalia, äärimmäistä ja vierasta. Julkisen keskustelun toistellessa samoja aiheita viikosta ja kuukaudesta toiseen vahvistuvat nämä mielikuvat siitä, kuka yhteiskunnassa on poliittinen toimija ja kuka ei.

Ääripääretoriikan noustessa hallitsevaan asemaan julkisessa keskustelussa syntyy kuvitteellinen ’epäpoliittisten’ tai ’tolkun ihmisten’ ryhmä. Yksilön samaistuessa näihin ryhmiin avautuu hänelle mahdollisuus sivuuttaa oma vastuu poliittisena toimijana. Nämä ihmisryhmät nähdään usein julkisen keskustelun näkökulmasta enemmistön ryhminä, joihin kuuluvat rationaalisesti ajattelevat kansalaiset, he, jotka eivät ole vaarassa radikalisoitua.

Keskustelussa usein unohdetaan, ettei poliittisesta toimijuudesta ole mahdollista irtisanoutua. Näen tilanteen samankaltaisena kuin jos toteaisin, että minä en ole säätilan vaikutuksen alainen, tai että minä olen talousjärjestelmän ulkopuolinen toimija. Yksilön liittäessä itsensä tällaiseen ’epäpoliittisten’ ihmisten ryhmään tulee hän samalla tehneeksi voimakkaasti poliittisen valinnan.

Tällainen näennäisen epäpoliittisuuden valitseminen on yksilölle mahdollista vain niin kauan kuin hänen olemassaolonsa tai toimijuutensa yhteiskunnassa ei ole ensisijaisesti uhattuna. Läpi historian ne ryhmät, jotka ovat pyrkineet väsymättä politisoimaan asioita, ovat olleet ryhmiä, joita yhteiskunta ei ole tunnustanut, tai joiden oikeuksia harjoitettu politiikka on ratkaisevasti kaventanut.

Ne, jotka vielä näiden opiskelijoihin kohdistuneiden toimeentulon heikennysten jälkeen kykenevät valitsemaan itselleen epäpoliittisen statuksen, ovat niitä, joiden toimeentulo ei alun perinkään ole ollut uhattuna. Tavoitellessamme aidosti kaikille avointa sivistysyliopistoa täytyy yhä useamman yliopistolaisen tulla tietoiseksi asemastaan poliittisena toimijana ja todeta, ettei tällainen leikkauskehitys ole hyväksyttävää.

 

Putkuri Iida, Yhteiskuntatutkimuksen opiskelija

Kirjoittaja on Vivan ehdokas vuoden 2017 edustajistovaaleissa numerolla 36

Kuva (c) KC Green (Gunshow Comic) http://gunshowcomic.com/648