Vivan uusien ilta 26.9 klo19!

(English below)
Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto toivottaa kaikki punavihreästä opiskelijatoiminnasta kiinnostuneet tervetulleiksi uusien iltaan! Luvassa on tutustumista, pientä tarjoilua sekä lyhyesti tietoa Vivan toiminnasta, periaatteista ja ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä.

Tule ja ota myös ystäväsi mukaan! Menot jatkuvat illalla kymmenen jälkeen lähialueen kapakassa.

Viva on vuonna 1997 perustettu, Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan päättävissä elimissä, kampuksella ja kaupungilla vaikuttava punavihreä puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö. Päämäärämme on opiskelijoiden korkeampi toimeentulo, parempi elämänlaatu ja sosiaalisempi oppiminen.

Vivalaista toimintaa on omaehtoinen oppiminen, vaikuttaminen edustajistossa ja monenmoiset kulttuuririennot. Lukupiirit kannustavat ihmisiä omaehtoiseen ajattelemiseen ja oppimiseen yliopistolla. Toimintaamme kuuluu valtasuhteiden kyseenalaistaminen ja muuttaminen tempauksien, mielenosoitusten, yliopistovaltauksen tai muun suoran toiminnan muodossa. Edustajistossa Viva politisoi yliopistoa, vaikuttaa opiskelijoiden toimeentuloon ja asumiseen sekä kehittää kaupunkia sosiaalisempana ja ekologisempana tilana, jossa on toimiva julkinen- ja kevyt liikenne.

Tule mukaan tekemään sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää yliopistoa ja yhteiskuntaa!

Muista myös täyttää Vivan liittymislomake täällä: http://tinyurl.com/vivaliittymislomake
Liittymällä tuet toimintaamme, jäsenyys on ilmaista, eikä velvoita mihinkään.

The Green Left in the University of Tampere (Viva) extends a warm welcome to anyone interested in student activism with a green left touch! Our evening aimed at new members and people interested in us includes getting to know each other, some snacks and a short introduction to what Viva does as well as our principles and current political issues.

Join us and bring your friends! After 10 pm, we will continue the evening in a nearby pub.

You can also join Viva and become a member by filling in this form (available in English in a couple of days): http://tinyurl.com/vivaliittymislomake
Becoming a member helps support us, does not cost you anything and does not obligate you to do anything.

TERVETULOA! / WELCOME!

Tiedote: Viva jätti aloitteen TREYn toimintasuunnitelmaan

TREY-tosuTampereen yliopiston vihreä vasemmisto jätti oman aloitteensa Tampereen yliopiston toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma on ylioppilaskunnan toimintaa ohjaava dokumentti, joka määrittää ylioppilaskunnan toiminnan painopisteitä vuodeksi kerrallaan. Ylioppilaskunnan järjestöillä ja jäsenillä on ollut tänä vuonna mahdollisuus jättää oma ehdotuksensa toimintasuunnitelmaan, ja Viva halusi painottaa omassa esityksessään ilmastonmuutokseen reagointia.

 

Esitämme TREYn toimintasuunnitelmaan kirjattavan seuraavan edunvalvontatavoitteen: “Ylioppilaskunta ottaa ilmastonmuutoksen aiheuttaman uhan vakavasti, ja toimii yhdessä yliopiston kanssa konkreettisena suunnannäyttäjänä. TREY tekee vuoden aikana ympäristösuunnitelman, jossa määritellään ylioppilaskunnalle askeleet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2024 mennessä, sekä lisää ympäristö- ja kestävyystietoutta kampuksella yhteistyössä yliopiston kanssa. TREY pyrkii vaikuttamaan yliopistoon, jotta se sitoutuisi suuntaamaan resursseja ilmastonmuutostutkimukseen ja -koulutukseen sekä tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. TREY vaatii yliopistoa julistamaan ilmastohätätilan vuoden aikana. Kaupunkivaikuttamistyössään TREY edistää omalta osaltaan toimenpiteitä Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan maakunnan hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi.”

 

Jyväskylän yliopisto julisti ensimmäisenä suomalaisena yliopistona ilmastohätätilan 30.9.2019. Myös Tampereen yliopiston tulee olla ilmastonmuutoksen suunnannäyttäjä ja sitoutua hätätilalausuman tavoitteisiin. Julkilausuman takana ovat yhdysvaltalainen korkeakoulujen ilmastotoiminnan järjestö EAUC, Second Nature –järjestö ja YK:n ympäristöohjelman Youth and Education Alliance.

 

Ilmastonmuutoksen mukanaan tuoma uhka heikentää paitsi opiskelijoiden varmuutta tulevaisuudesta, myös konkreettisesti vaarantaa sen. Pieneen palaan tiivistettynä: jos päästöjä ei lasketa radikaalisti, on kaikki ylioppilaskunnan ja yliopiston tekemä työ turhaa. Mahdollisimman vakaa ilmasto ja turvallinen ympäristö on pohjana kaikelle tulevaisuuden eteen tekemällemme työlle. Tiedeyhteisönä meidän tulisi suhtautua erityisen vakavasti ja kunnioittavasti ilmastotieteen tuloksiin. TREYn tulee näyttää suuntaa koko opiskelijaliikkeelle olemalla vaikuttavin ja kunnianhimoisin ylioppilaskunta ilmastonmuutoksen saralla. Tämä olisi paitsi tavoitteellisesti tärkeää, myös ylioppilaskunnan brändin mukaista toimintaa.

Kannanotto: Opetustiedot opiskelijoille, nyt!

Uusi Tampereen yliopisto ei ole pystynyt aloittamaan ensimmäistä kokonaista lukuvuottaan ilman vakavia puutteita opiskelijoiden palveluissa. Iso osa tutkinto-ohjelmien opetustiedoista, kuten kurssien aikatauluista, on vielä elokuun alkaessa julkaisematta, ja keskustakampuksen opiskelijat eivät voi suunnitella syksyn opintoja vielä käytännössä lainkaan. Opintojen suunnitteluhankaluudet aiheuttavat osalla myös epävarmuutta toimeentulosta, sillä Kela vaatii joidenkin tukien myöntämistä varten opintosuunnitelman. Opintojen ohella töitä tekevät opiskelijat eivät opetusaikatietojen puuttuessa voi olla varmoja siitä, millaisia työvuoroja voivat ottaa syksyllä vastaan.

Eri tutkintovaiheessa olevien opiskelijoiden oikeusturvan kannalta on oleellista, että jokainen voi suunnitella opintojaan jo ennen syyslukukauden alkua. Yliopiston hämmästely tietotekniikan kanssa ei voi olla esteenä ihmisten opintojen etenemiselle, saatikka valmistumiselle.

Aamulehdessä tänään julkaistun uutisen mukaan yliopistolla olisi jo nyt mahdollisuus julkaista opetustiedot tiedostomuodossa opiskelijoille. Tällaista tietoa ei voi missään nimessä pantata viimeiseen asti, vaan kurssitiedot tulee julkaista pikimmiten. Nyt opiskelijat joutuvat odottamaan turhaan syksyn aikataulujaan vain siksi, että yliopisto ei keksi, miten tieto saataisiin “fiksusti esitettyä”. Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto vaatiikin, että opetustiedot julkaistaan heti, jotta me opiskelijat voisimme aloittaa syksyyn valmistautumisen rauhallisin mielin.

Lisätietoja:

Ilona Taubert, Vivan puheenjohtaja

ilona.taubert@tuni.fi

Kannanotto: Tampereen Yliopiston hallitus riippumattomaksi Suurten Muinaisten opein

Viime aikoina Tampereen uuden yliopiston konsistorissa on puitu kysymystä yliopiston tulevan hallituksen valitsemisesta. Perjantaina 15.6. konsistori päättää kokouksessaan “riippumattomuuden” täydellisestä määritelmästä. Keskustelu on ollut kiihtynyttä, eikä minkäänmuotoinen kompromissi ole osan mielestä mahdollinen. Yliopistolla joko on tai ei ole itsehallintoa (perustuslain 123§ mukaan yliopistoilla on itsehallinto). Perustuslain noudattamatta jättäminen on tämän päivän pöhisevä megatrendi.

Yliopistoyhteisön eksplisiittistä poissulkemista vastustavat näkevät rajauksen loukkaavan yliopiston autonomiaa ja tutkimuksen vapautta. Itsehallintolaiset katsovat, ettei yliopistoyhteisön vaikutusmahdollisuuksia saa kieltää millään hallinnon tasolta.

Yliopiston poissulkemista hallituksesta on perusteltu sillä, että yhteisöön kuuluvien on vaikea tehdä strategisesti rohkeita, koko yliopiston toimintaan kielteisesti vaikuttavia päätöksiä.

Argumentti on vahva, sillä luonnollisesti yliopiston hallitukseen halutaan sellaisia henkilöitä, joista on lähtökohtaisesti mukavaa lakkauttaa tutkinto-ohjelmia ja leikata lyhytnäköisesti epätrendikästä perustutkimusta tekeviltä tieteenaloilta. Rohkea, harkitsemattomia päätöksiä tekevä hallitus on myös ehdoton vaatimus, mikäli yliopiston henkilöstön ja opiskelijoiden halutaan tekevän työtään painostavassa epävarmuuden ja muutoksen tilassa.

Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto katsoo, että pattitilanteeseen on olemassa selkeä strateginen ratkaisu. Tampereella pian aloittavan uuden yliopiston johtoon on valittava suuri muinainen Cthulhu. R’lyehin uponneessa kaupungissa aiemmin vaikuttaneen Cthulhun puolueettomuus yliopiston hallintokysymyksessä on kiistaton. Cthulhun kyky tehdä vaikeita, ketteriä ja rohkeita ratkaisuja on todettu useaan kertaan maailmanhistorian aikana. Suurten muinaisten ylipappina Cthulhu on myös kerännyt mainetta tasapuolisilla mutta tehokkailla johtamismenetelmillään, jotka motivoivat kaikkia kuolevaisia. Cthulhua ei myöskään kiinnosta vittuinfernojakaan teknologiateollisuuden tai muiden intressiryhmien etu, vaan hänen voidaan sanoa olevan aidosti riippumaton.

Cthulhun valinnan jälkeen kysymys yliopistodemokratiasta ratkeaisi lopullisesti. Tampere3-projektin tähän asti kohtaama valitettava muutosvastarinta muuttuisi hurmokselliseksi muutosmyötärinnaksi yliopistoväen rientäessä rukoilemaan Cthulhulta äkillistä ja kärsimyksetöntä loppua. Yliopiston hallituksen mahdolliset sisäiset jäsenet eivät asettuisi vastustamaan tieteenalojensa strategista lakkauttamista, vaan päinvastoin kamppailisivat niiden nopean tuhoamisen puolesta. Tampereen yliopistosta muodostuisi juuri sellainen poikkitieteellinen, ongelmia ratkova innovaatiohautomo, jota yliopistosäätiön perustajat ovat toivoneet, yhteisön ryhtyessä yksin tuumin kehittämään mahdollisimman tehokkaita ja kivuttomia tapoja olemassaolonsa päättämiseksi.

Näillä suositussanoilla Viva ry esittää lämpimästi Cthulhua Tampereen yliopiston johtoon.

t3ntacle2

Opiskelijat aktiivimallia vastaan

Niin sanottu aktiivimalli on johdonmukainen askel Sipilän hallituksen kurjistavassa leikkauspolitiikassa. Ensin murennettiin koulutus, poistettiin subjektiivinen päivähoito-oikeus sekä toteutettiin useita muita kestämättömiä kurituksia kilpailukyvyn nimissä. Sipilän hallitus leikkaa eniten tarvitsevilta suhteellisen tasapuolisesti, ja eri ryhmien pienituloiset on yritetty ajaa toisiaan vastaan taistelemaan oikeuksiensa murusista.

Työttömän asia on myös opiskelijan asia. Matalapalkka-alojen asia on myös opiskelijan asia. Me opiskelijat vastustamme aktiivimallia kuten muitakin hyvinvointivaltiota romuttavia leikkauksia.

Aktiivimalli koskettaa opiskelijaa myös erittäin henkilökohtaisella tasolla. Akateeminen työttömyys on yhä vakavasti olemassaoleva asia, eikä työttömyys ole laisinkaan valmistuneen kandin, maisterin tai tohtorin vika. On kohtuutonta vaatia opiskelijalta tulevaisuuden täydellistä ennustamista opintosuuntausta valitessa, aivan kuten on kohtuutonta, että opiskelijat joutuvat syömään lainarahalla. Jos leikkauksia ja “uudistuksia” ei peruta, osa tämän päivän opiskelijoista on tulevaisuudessa velkavankeudessa eläviä työttömiä, joiden osaaminen ei ole samalla tasolla kuin 10 vuotta sitten valmistuneilla, ja jotka taistelevat pätkätöiden rippeistä keskenään. Tämä kauhukuva on jo yhä useamman todellisuutta.

On kysyttävä, mitä työttömien ruoskiminen hanttihommiin toimeentulon menettämisen uhalla merkitsee tälle yhteiskunnalle. Ihmisen oikeus valita elinkeinonsa ja asuinpaikkansa ovat perustavanlaatuisia vapauksia, joita nyt ollaan rapauttamassa. Työttömän vapaudesta ja ihmisoikeuksista tulee ehdollisia, kun häntä rangaistaan siitä, ettei halua tai voi tehdä mitä tahansa työtä millä tahansa ehdoilla, tai että on valinnut väärän kunnan asuinpaikakseen. Entistä köyhempi, kyynisempi ja toivottomampi työttömien joukko ei ole kenenkään etu – paitsi niiden, joiden etu on polkea työn hintaa. Myös koulutettujen ihmisten työn.

Koulutuslupaus muuttui koulutuspetokseksi, ja aktiivimalli ei aktivoi. Aktiivimalli rankaisee ihmisiä siitä, ettei töitä ole olemassa kaikille. Aktiivimalli ei ole työttömyysturvan uudistus, vaan leikkaus. Työtön ei ole opiskelijan tai työssäkäyvän vihollinen, vaan leikkauspolitiikkaa tulee vastustaa yhteisenä rintamana.

Pienituloisten vastakkainasettelun sijasta me haluamme vahvan, joustavan ja inhimillisen sosiaaliturvan, joka mahdollistaa jokaiselle hyvän elämän ja vapauden tehdä haluamaansa työtä. Aktiivimalli on kaikkea tätä vastaan. Siksi annamme 2.2 toteutettavalle lakolle ja mielenosoitukselle täyden tukemme. Mielenosoituksella vastustamme paitsi nykyistä aktiivimallia, niin myös tulevaa, entistä järkyttävämpää mallia jota hallitus kaavailee yhteiskuntamme riesaksi.

 

Ilona Taubert

Tampereen yliopiston vihreän vasemmiston puheenjohtaja

Kaikki, mitä olet halunnut tietää Tamyn viimeisistä edustajistovaaleista, muttet ole koskaan uskaltanut kysyä

lajinsavika

 

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan viimeiset edustajistovaalit pidetään 7.-8.11. ja nyt on oikea aika lähteä ehdolle, sillä ehdokasasettelu päättyy torstaina 28.9.!

Edustajisto päättää Tamyn toiminnan linjoista, eli käytännössä siitä, mihin asioihin 8-henkinen hallitus sekä ylioppilaskunnan asiantuntijat keskittyvät työssään vuonna 2018. On siis edustajistosta kiinni, käyttääkö Tamy viimeisen toimintavuotensa opiskelijoiden yhdenvertaisuutta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja vahvaa ylioppilasliikettä edistävällä tavalla. On myös edustajiston päätettävissä, millaista uutta ylioppilaskuntaa uuteen yliopistoon lähdetään rakentamaan yhdessä teekkarien kanssa.

Edustajistoon tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan ympäristön, riippumattoman tieteen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin puolestapuhujia. Vivan lista toivottaa tervetulleeksi jokaisen punavihreät arvot jakavan opiskelijan, alaan katsomatta!

Ehdolle lähteminen on helppoa. Siihen vaaditaan vain läsnäolevan opiskelijan status Tampereen yliopistossa ja halu toimia yliopistoyhteisön hyväksi.

 

Näin lähdet ehdolle:

1. Tule Vivan uusien iltaan Edu’s Cafe’seen keskiviikkona 27.9. aikavälillä 17-20 ja täytä siellä ehdokaslomake. Juo kahvia, syö keksiä, rupattele mukavien vivalaisten kanssa. Nauti.

TAI:

1. Täytä lomake viimeistään 27.9. osoitteessa https://elomake3.uta.fi/tunnistaudu.php?lomake_id=19427

Ilmoita lomakkeeseen vaaliliittosi nimeksi Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto ja sen tunnukseksi Viva.

Vivan vaaliasioitsijana toimii Milka Hanhela ja hänen varahenkilönään Ilona Taubert.

Tarkasta, että kirjoitit kaikki nimet oikein!

2. Lähetä lomake.

3. Ilmoita nimesi Vivan listalle. Tämä onnistuu lähettämällä sähköpostia vaaliasioitsijalle (milka.hanhela(at)gmail.com) tai viesti Vivalle Facebookin kautta.

4. ???

5. Profit!

P.S.: Jos pohdit vielä, valitako Vivan vai poliittisesti sitoutumattoman ainejärjestön listan, know this: Tamyn edustajistossa ei tehdä tiedekuntapolitiikkaa. Ylioppilaskunnan suuntaa koskevissa asioissa jakolinjat eivät kulje opintoalojen mukaan, sillä ne ovat useimmiten arvokysymyksiä. Vivan listalla olet kaltaistesi seurassa, ja Vivaa äänestämällä tiedät äänestäväsi punavihreät arvosi jakavaa ehdokasta, pääsi listalta läpi kuka hyvänsä.

Lisätietoa edustajistovaaleista löytyy Tamyn nettisivuilta.

Haluamme autonomisen yliopiston, emme laitonta säätiötä

demokratia

kuvituskuva (c) Antti Yrjönen

Tampere3-hanke on ollut ideana kaunis, mutta edetessään muodostunut valitettavan epädemokraattiseksi ja jopa laittomaksi projektiksi. Perustuslain 123§ toteaa, että yliopistoilla on itsehallinto, eli yliopistoyhteisöllä pitäisi olla oikeus päättää yliopiston hallituksesta. Yliopistolain 26 §:n mukaan valinnan tekee yhteisön muodostama monijäseninen toimielin. Torstaina 20.4 allekirjoitettavissa säätiön perustamiskirjoissa ei näitä pykäliä noudateta eivätkä opiskelijat ja henkilökunta pääse näin ollen päättämään tulevan korkeakoulun hallituksesta.

Laittomuuksien lisäksi Tampere3:n luomisprosessi on ollut ristiriitojen varjostama. Jo alkutaipaleella päätöksiä on tehty ilman yliopistoyhteisön kuulemista, tiedotus on ollut heikkoa, ja prosessiin kohdistunut aiheellinen kritiikki on painettu villaisella. Nyt näyttää siltä, että tätä valitettavaa trendiä ei vieläkään olla korjaamassa, vaan säätiön sääntöihin jää tiedeyhteisön eli yliopistojen henkilökunnan ja opiskelijoiden sananvaltaa kaventavia kohtia.

Uuden yliopiston luomisprosessissa olisi elintärkeätä luottaa yliopistoyhteisön asiantuntijuuteen, tietoon ja näkemykseen siitä, millainen yliopiston tulisi olla. Aito, moniääninen ja demokraattinen keskustelu on ainoa tae siitä, että yhteisö voi sitoutua tulevalle korkeakoululle valittuun suuntaan. Valitettavasti prosessia eteenpäin vieneet tahot eivät ole ottaneet huomioon yliopistoyhteisöjen ehdotuksia ongelmakohtien korjaamiseksi, vaan jatkaneet valmistelua pimennossa.  

Lopputuloksena käsissämme on perustamiskirja, joka toimii ennakkotapauksena tiedeyhteisön autonomian kaventamiselle. Tämä on poikkeuksellinen hetki suomalaisen korkeakoulutuksen historiassa. Valta, joka nyt siirretään tieteentekijöiltä yliopiston ulkopuolisille intressiryhmille, ei enää palaa niiden käsiin, jotka ymmärtävät tutkimus- ja opetustyötä parhaiten.

Me vastustamme tätä kehitystä – emme vastustamisen ilosta, vaan koska suunta on väärä. Tampere3-hankkeella tavoitellaan monia hyviä asioita kuten laadukkaampaa, vaikuttavampaa ja poikkitieteellisempää tutkimusta ja opetusta, mutta haluamme saavuttaa ne laillisesti ja demokraattisia käytäntöjä kunnioittaen. Uudesta korkeakoulusta on voitava tehdä alusta asti sen yhteisön näköinen. Tämä vaatii yhteisön näkemykset huomioon ottavia, perustuslain pykälät täyttäviä rakenteita, aitoa keskustelua, sekä mahdollisuuksia myös ongelmien esiintuomiseen.

Tampereella 19.4.2017
Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto Viva ry