Mikä Viva on?

Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto, tuttavallisemmin Viva, on Tampereen ylioppilaskunnan päättävissä elimissä,  kampuksella ja kaupungilla vaikuttava punavihreä puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö. Vivan tavoitteena on edistää yhdenvertaisempaa, solidaarisempaa ja demokraattisempaa  yliopistoa sekä yhteiskuntaa. Vivan toiminnassa etusijalla on yhdenvertaisuus varallisuudesta, iästä, terveydentilasta, sukupuolesta, etnisestä taustasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta. 

Koska opiskelijat vaikuttavat niin kampusalueella kuin kaupungillakin, on myös Viva aktiivinen yhteiskunnallinen toimija yliopiston ulkopuolella. Päämäärämme on elävämpi ja yhteiskunnallisesti vaikuttavampi yliopisto sekä omaehtoinen ja sosiaalinen oppiminen. Haluamme vaalia sivistysyliopistoa ja tieteellistä kriittisyyttä markkinahenkistyvässä ajassa. Opiskelijoiden tulee kehittää, vaatia, kapinoida ja juhlia!

Viva on kunnostautunut erityisesti näyttävissä tempauksissa ja kannanotoissa. Vuonna 2015 aktiivimme olivat mukana järjestämässä yliopiston valtausta vastalauseena Sipilän hallituksen koulutusleikkauksiin, 2019 petyimme syvästi kun ylioppilaskuntamme TREY ei osallistunut kansainväliseen opiskelijoiden ilmastolakkoon, joten järjestimme sellaisen itse muiden opiskelija-aktiivien kanssa, ja keväällä 2020 nousimme valtakunnalliseen julkisuuteen yliopiston uhkaillessa meitä markkinaoikeudella tuninaama -satiirimme vuoksi

Tempauksiemme lisäksi teemme aktiivista ja vaikuttavaa työtä erilaisissa hallintoelimissä yliopistolla ja TREYssä. Edustajamme ylioppilaskunnan korkeinta valtaa päättävässä elimessä eli edustajistossa ovat tehneet ahkeraa työtä, jotta ylioppilaskunta olisi vaikuttavampi ja rohkeampi opiskelijoiden edunvalvoja. Edariryhmämme oli myös mitä merkittävimmässä osassa uuden ylioppilaslehti Visiirin synnyinvaiheessa. 

Ylioppilasliike ei ole vain kapeaa eturyhmäpolitiikkaa, kuten opintoetuuksien valvontaa varten, vaan se on tärkeä osa suomalaista kansalaisyhteiskuntaa, jossa alhaalta ylöspäin tapahtuva vaikuttaminen tulee mahdolliseksi. Ylioppilaskunnat käyttävät julkista valtaa. Ylioppilaskunnan tehtävänä on tukea opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja aktivoida opiskelijoita yhteiskunnalliseen keskusteluun. Opiskelijoiden on yhdessä toimittava esimerkillisellä tavalla näyttämällä tietä yliopistolla ja yhteiskunnassa entistä demokraattisempiin, yhteisölähtöisempiin ja ekologisempiin käytäntöihin.

Ylioppilaskunta on vaikuttamisen lisäksi opiskelijoille yhteinen ympäristö, jonka piirissä voidaan harrastaa ja liikkua, rakastaa sekä juhlia. Ylioppilaskunnan on edistettävä ensisijaisesti jäsenistöstään lähteviä ajatuksia ja aloitteita. Jäsenistö koostuu moninaisesta joukosta opiskelijoita, joilla on erilaisia taustoja, jotka puhuvat eri kieliä, asuvat eri paikkakunnilla, opiskelevat erilaisia aloja, ovat eri-ikäisiä tai yksinkertaisesti vain kiinnostuneita eri asioista. Tämän kaiken tulee näkyä myös ylioppilaskunnan avarakatseisuutena ja tasa-arvoisuutena. Opiskelijat eivät ole homogeeninen joukko ihmisiä, joilla kaikilla olisi samankaltaiset yhteiskunnalliset pyrkimykset. Tästä syystä ylioppilaskunnassa ei tule kaihtaa avointa poliittista keskustelua.

Vivaan olet aina tervetullut juuri sellaisena kuin olet. Suurista poliittisista pyrkimyksistämme huolimatta olemme lähtökohtaisesti kaveriporukka joka haluaa yhdessä rakentaa parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta. Kaikki tapahtumamme ovat aina avoimia uusille toiminnastamme kiinnostuneille ja kerromme mielellämme toiminnastamme lisää. 

Advertisement

Vaaliteemat 2020

 1. Me opiskelijat
 • Me TREYn 18 000 opiskelijaa olemme moninainen yhteisö, eikä opiskelijoita tai opiskelijakulttuuria voi puristaa yhteen muottiin. Kaikki ylioppilaskunnan alaiset järjestöt tekevät arvokasta työtä yhteisömme eteen, ja TREYn tulee tukea niiden toimintaa. 
 • TREYn on oltava  tasa-arvon edelläkävijä, ja kaikessa toiminnassa täytyy noudattaa yhdenvertaisuuden periaatteita. Vain tällä tavoin olemme aidosti avoin yhteisö jokaiselle jäsenellemme.
 • Yliopiston jokaisessa hallintoelimessä on oltava yhtäläinen edustus niin opiskelijoilla kuin henkilöstölläkin. Meidän asiantuntemuksemme on kullanarvoista yliopiston toimivuuden kannalta. Yliopiston on oltava itsenäinen toimija, jota ei ohjata ulkoapäin vaan demokraattisesti sisältä käsin.
 • Sivistysyliopistossa kunnioitetaan kaikken alojen, isojen ja pienten, tieteellistä tutkimusta ja opetusta.
 1. Opiskelijoille inhimillinen toimeentulo
 • Opintoraha on opiskelijan ensisijainen sosiaaliturva, ja sen on riitettävä elämiseen – opintotuen tasoa on siis korotettava. Tulevaisuudessa Suomen tulee siirtyä vastikkeettomaan perustuloon, jotta kaikilla on mahdollisuus kohtuulliseen elintasoon elämänmuutoksista riippumatta.
 • Lainapakko helvettiin! Ei ole oikein, että opiskelijat joutuvat elämään velaksi.
 • Asumistuen on oltava henkilökohtainen. Yhteisöllisestä asumisesta ei saa rankaista! Myös puolison elatusvelvollisuus on muinaisjäänne, josta on päästävä eroon.
 1. Opiskelijat poliittisena muutosvoimana
 • Opiskelijat eivät ole yhteiskunnasta erillinen ryhmittymä. Tulevaisuuttamme koskevat päätökset tehdään nyt. Meidän on oltava vaikuttamassa koko yhteiskuntaamme ravisuttaviin muutosvoimiin, kuten ilmastonmuutokseen. Opiskelijuus on poliittista ja maailmaa muokkaavaa toimintaa.
 • Opiskelun tulee olla maksutonta nyt ja aina! Lukukausimaksuista EU/ETA- alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille on luovuttava. Lukukausimaksuja esitetään valitettavan usein myös kaikille opiskelijoille käyttöön otettavaksi. Ylioppilaskunnan on otettava voimakkaasti kantaa koulutuksen maksullisuutta vastaan nyt, kun kehitys on vielä mahdollista kääntää!
 1. Yhdenvertaisuutta ja terveyttä opiskelijoille
 • YTHS:n laajeneminen ammattikorkeakouluopiskelijoille ei saa laskea terveyspalveluiden laatua. Jo tällä hetkellä ruuhkaisiin mielenterveyspalveluihin tulee osoittaa mittavia lisäresursseja.
 • Etäopiskelun yleistyessä on otettava huomioon opiskelijoiden yksinolon ja yksinäisyyden aiheuttamat mielenterveysriskit. TREYn tulee aktiivisesti vaatia yliopistolta vastuullisuutta opiskelijoiden hyvinvointikysymyksiä kohtaan. 
 • Syrjimättömät käytänteet ovat erinomainen tapa parantaa viihtyvyyttä ja hyvinvointia kampuksilla ja järjestöissä. Turvallisemman tilan periaatteiden käyttöönotto koko yliopistolla olisi vallan mainio edistysaskel!
 • Sekä fyysisten että digitaalisten oppimisympäristöjen tulee olla viihtyisiä ja oppimista tukevia. Yliopistolla käymisen pitäisi olla myös mukavaa ja hyvinvoinnin arvostuksen tulee näkyä.

Lähde ehdolle edariin Vivan joukoissa!

Opiskeletko Tampereen yliopistossa? Haluatko olla mukana tekemässä punavihreämpää ylioppilaskuntaa ja parantamassa opiskelijoiden asemaa? Siinä tapauksessa kannattaa asettua edustajistovaaleissa ehdolle Vivan listalle!

Viva on puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö, joka edistää yhdenvertaisuutta, kestävyyttä ja yliopistodemokratiaa! Päämäärämme on eloisampi ja yhteiskunnallisesti vaikuttavampi yliopisto sekä omaehtoinen ja sosiaalinen oppiminen. Haluamme vaalia sivistysyliopistoa ja tieteellistä kriittisyyttä markkinahenkistyvässä ajassa. Opiskelijoiden tulee kehittää, vaatia, kapinoida ja juhlia!

TREY on Suomen toiseksi suurin ylioppilaskunta, joka edustaa yli 18 000 opiskelijaa. Edustajisto on TREYn vaaleilla valittu, ylintä päätäntävaltaa käyttävä toimielin, joka määrittää esimerkiksi, mihin asioihin ylioppilaskunta vaikuttaa yliopistolla ja kaupungissa. 

Me haluamme ylioppilaskunnan, joka toimii rohkeana yhteiskunnallisena vaikuttajana. Ylioppilaskunnan, joka edistää opiskelijoiden asemaa ja uskaltaa olla vaatimassa parempaa huomista. Ylioppilaskunnan, joka toimii avoimesti ja jossa jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi.

Edaattorina toimiminen on helppoa, eikä ennakkotietoa opiskelijapolitiikasta tarvita, sillä tämä on juuri se paikka missä oppii! Edari ei myöskään ole se maailman vakavin paikka, sillä opiskelijavaikuttaminen on lähtökohtaisesti mukavaa yhdessä tekemistä!

Mikäli kiinnostuit asettumaan ehdolle tai haluat kuulla lisää, voit ottaa yhteyttä meihin FB-sivujemme tai Instagramin @vivatampere kautta tai laittamalla viestiä vanhalle aktiivillemme Ilona Taubertille sähköpostilla ilona.taubert(at)tuni.fi tai Telegramissa @ilonataubert. Mitään ei tarvitse tietää ennestään, vaan pelkkä kiinnostus vaikuttamiseen riittää! Vaaleihin voi osallistua juuri sen suuruisella panoksella kuin haluaa, ja järjestämme ehdokkaillemme koulutuksia kaikesta ylioppilaskuntaan ja vaaleihin liittyvästä.

Ensimmäinen edarivaalitapaamisemme on Telakalla 22.9 klo 17, tapahtuma on suunnattu erityisesti sinulle joka harkitset ehdokkuutta. Aktiivimme kertovat siellä sinulle olennaisen edarissa toimimisesta ja opiskelijavaikuttamisesta ylipäänsä. Tervetuloa! (linkki fb-tapahtumaan https://www.facebook.com/events/319729269122939/ )

Avoin kirje Tampereen yliopistolle: antakaa yhteisön pilailla ilman pelkoa oikeustaistelusta

Opinahjomme, Tampereen yliopisto, on lähestynyt yksittäistä aktiiviamme seuraavalla kirjeellä:

“Hei!

Vivan julisteet kampuksilla (ja sama kuvitus verkkosivuilla) ovat aiheuttaneet kyselyjä meidän suuntaamme. Myös tunnuksen liittäminen poliittiseen toimintaan on aiheuttanut hämmennystä. Vaikka toteutuksenne on kieltämättä luova, on yliopiston logon kasvo-osan käyttö irrotettuna muusta logosta ja sen muokkaaminen kielletty. Lisäksi tunnuksemme käyttöä suojaa tavaramerkkilaki.

Pyydämmekin teitä lopettamaan merkin käytön tällä tavalla, ja poistamaan jo levitetyt kuvat kampuksilta sekä verkosta välittömästi.

Lisätietoa brändiä koskevista ohjeista on saatavilla mm. Intran käsikirjan kohdissa Brändi ja visuaalinen ilme sekä Oppaat ja ohjeistukset.”

 

Olemme vastanneet viestin lähettäneelle yliopiston henkilöstön jäsenelle, että emme aio poistaa kahden vuoden takaista vappukannanottoamme. Tuolloin julkaisemamme satiiri, jossa arvostelimme uuden yliopiston epädemokraattista hallintomallia Cthulhu-parodian keinoin, on nähdäksemme edelleen ajankohtainen. Tampereen yliopiston henkilöstö on vuonna 2019 julkaistun tutkimuksen mukaan vahvasti nykyistä demokraattisemman hallinnon kannalla. Askelia demokratian edistämiseksi akateemisessa yhteisössämme ei siitä huolimatta ole otettu.

Koska avoimuus on kuitenkin hiljattain nimetty yhdeksi yliopistomme pääarvoista, katsomme, että sekä saamamme viesti että reaktiomme siihen on syytä tuoda julki.

Uskomme, että yliopistoyhteisömme jäsenten tulee voida kritisoida omaa yliopistoaan sekä suoraan että tarvittaessa satiirin keinoin. Nähdäksemme tämä parodisointimme yliopistomme logosta lukeutuu tekijänoikeuslain 4 §:n mukaiseksi vapaaksi muunnelmaksi. Parodiamme logosta on paitsi alkuperäisessä kontekstissaan (osana kannanoton kuvitusta), myös visuaaliselta ilmeeltään niin kaukana yliopiston viestinnästä, että se menee huoletta sanan- ja taiteenvapauden piiriin. Tulkitsemme logomuunnelmamme uudeksi ja itsenäiseksi teokseksi, koska sitä ei voida sekoittaa yliopiston omaan brändiin, eikä se näin ollen voi rikkoa tavaramerkkilakia. Katsommekin, että yliopisto ei voi tavaramerkki- tai tekijänoikeuslakiin nojaten käskeä meitä poistamaan versiotamme.

Lisäksi pidämme paitsi erikoisena, myös huolestuttavana sitä, miten yliopistomme käy välillä epätoivoiselta tuntuvaa viestintäsotaa brändinsä puolesta. Kun kyse on pelkästä kognitiivista dissonanssia aiheuttavasta mainonnasta tai esteettisesti kyseenalaisten tuninaamapatsaiden pystyttämisestä kampusten pihoille, brändääminen näyttäytyy meille lähinnä surkuhupaisana yrityksenä ylikompensoida yliopiston julkisuusongelmia. On kuitenkin kokonaan toinen asia pyrkiä rajoittamaan meille rakkaan yliopistoyhteisön luovaa mielipiteenilmaisua brändin nimissä.

Vaikka me emme Vivassa vähästä hätkähdä, tuntuu silti hyvin ikävältä vastaanottaa yliopistomme hallinnolta viesti, joka ei ole kaukana oikeustoimenpiteillä uhkailusta. Emme koe, että organisaation johtamiskulttuurista tekemämme kaksi vuotta vanha satiirinen Facebook-päivitys on sen tason rike, että olisimme ansainneet yliopistomme taholta tällaista kohtelua. Olemme loppujen lopuksi pienehkö puoluepoliittisesti sitoutumaton harrastejärjestö, emmekä tee satiirillamme voittoa tai pyri esiintymään yliopiston nimissä. Sen sijaan meitä kiinnostaa kehittää yliopistoamme nykyistä avoimemmaksi ja demokraattisemmaksi, ja sen vuoksi haluamme myös jatkossa nostaa yliopistollamme näkyviä ongelmia esille – ajoittain myös humoristisin keinoin.

Haluammekin tällä kirjeellä välittää yliopistomme johdolle seuraavan viestin:

Miettikää nyt oikeasti mitä olette tekemässä. Opiskelijoiden joukossa se, että yliopisto varjelee logoaan fanaattisesti, on jo nyt pelkkä yleinen vitsi, eikä opiskelijajärjestöjen uhkailu tavaramerkkilailla auta asiaa. On totta, että varmaan kukaan ei erityisemmin pidä nykyisestä brändistä logoineen, ja ymmärrämme että se korpeaa teitä, jotka teette päivittäin töitä brändin eteen, mutta antakaa ihmisten laskea leikkiä. Se on loppujen lopuksi aika pientä verrattuna siihen tauottomaan, joka tuutista pursuavaan violettien brändinaamojen tykitykseen, jonka keskellä vähäisinkin meistä opiskelijoista joutuu joka päivä luovimaan.

Koska haluamme säilyttää yliopistomme moniäänisenä, riemastuttavana, kiinnostavaa keskustelua, tiedettä ja taidetta pursuavana yhteisönä, kannustamme nyt myös muita yliopistoyhteisömme hauskoja henkilöitä ottamaan yliopiston logoa haltuun. Näin ollen julistammekin TUNINAAMAPARODIAKISAN! Voit osallistua kisaan julkaisemalla oman parodiasi tuninaamasta hastagilla #tuninaama tai lähettämällä sen messenger -viestillä FB-kanavallemme, jolloin julkistamme teoksesi puolestasi. Myös vanhoja teoksia otetaan vastaan, sillä tiedämme, että niitä löytyy pöytälaatikoista yksi jos toinenkin.

Voittona on mainetta, kunniaa ja, mikäli yliopisto pitää valitsemastaan linjasta kiinni, mahdollisena yllätyspalkintona myös kiinnostavia oikeusjuttuja!

Yliopistodemokraattisin terveisin,

Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto Viva ry

 

Lisätietoja:

Ilona Taubert

ilona.taubert@tuni.fi

Vivan uusien ilta 26.9 klo19!

(English below)
Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto toivottaa kaikki punavihreästä opiskelijatoiminnasta kiinnostuneet tervetulleiksi uusien iltaan! Luvassa on tutustumista, pientä tarjoilua sekä lyhyesti tietoa Vivan toiminnasta, periaatteista ja ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä.

Tule ja ota myös ystäväsi mukaan! Menot jatkuvat illalla kymmenen jälkeen lähialueen kapakassa.

Viva on vuonna 1997 perustettu, Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan päättävissä elimissä, kampuksella ja kaupungilla vaikuttava punavihreä puoluepoliittisesti sitoutumaton järjestö. Päämäärämme on opiskelijoiden korkeampi toimeentulo, parempi elämänlaatu ja sosiaalisempi oppiminen.

Vivalaista toimintaa on omaehtoinen oppiminen, vaikuttaminen edustajistossa ja monenmoiset kulttuuririennot. Lukupiirit kannustavat ihmisiä omaehtoiseen ajattelemiseen ja oppimiseen yliopistolla. Toimintaamme kuuluu valtasuhteiden kyseenalaistaminen ja muuttaminen tempauksien, mielenosoitusten, yliopistovaltauksen tai muun suoran toiminnan muodossa. Edustajistossa Viva politisoi yliopistoa, vaikuttaa opiskelijoiden toimeentuloon ja asumiseen sekä kehittää kaupunkia sosiaalisempana ja ekologisempana tilana, jossa on toimiva julkinen- ja kevyt liikenne.

Tule mukaan tekemään sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää yliopistoa ja yhteiskuntaa!

Muista myös täyttää Vivan liittymislomake täällä: http://tinyurl.com/vivaliittymislomake
Liittymällä tuet toimintaamme, jäsenyys on ilmaista, eikä velvoita mihinkään.

The Green Left in the University of Tampere (Viva) extends a warm welcome to anyone interested in student activism with a green left touch! Our evening aimed at new members and people interested in us includes getting to know each other, some snacks and a short introduction to what Viva does as well as our principles and current political issues.

Join us and bring your friends! After 10 pm, we will continue the evening in a nearby pub.

You can also join Viva and become a member by filling in this form (available in English in a couple of days): http://tinyurl.com/vivaliittymislomake
Becoming a member helps support us, does not cost you anything and does not obligate you to do anything.

TERVETULOA! / WELCOME!

Tiedote: Viva jätti aloitteen TREYn toimintasuunnitelmaan

TREY-tosuTampereen yliopiston vihreä vasemmisto jätti oman aloitteensa Tampereen yliopiston toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma on ylioppilaskunnan toimintaa ohjaava dokumentti, joka määrittää ylioppilaskunnan toiminnan painopisteitä vuodeksi kerrallaan. Ylioppilaskunnan järjestöillä ja jäsenillä on ollut tänä vuonna mahdollisuus jättää oma ehdotuksensa toimintasuunnitelmaan, ja Viva halusi painottaa omassa esityksessään ilmastonmuutokseen reagointia.

 

Esitämme TREYn toimintasuunnitelmaan kirjattavan seuraavan edunvalvontatavoitteen: “Ylioppilaskunta ottaa ilmastonmuutoksen aiheuttaman uhan vakavasti, ja toimii yhdessä yliopiston kanssa konkreettisena suunnannäyttäjänä. TREY tekee vuoden aikana ympäristösuunnitelman, jossa määritellään ylioppilaskunnalle askeleet hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2024 mennessä, sekä lisää ympäristö- ja kestävyystietoutta kampuksella yhteistyössä yliopiston kanssa. TREY pyrkii vaikuttamaan yliopistoon, jotta se sitoutuisi suuntaamaan resursseja ilmastonmuutostutkimukseen ja -koulutukseen sekä tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. TREY vaatii yliopistoa julistamaan ilmastohätätilan vuoden aikana. Kaupunkivaikuttamistyössään TREY edistää omalta osaltaan toimenpiteitä Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan maakunnan hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi.”

 

Jyväskylän yliopisto julisti ensimmäisenä suomalaisena yliopistona ilmastohätätilan 30.9.2019. Myös Tampereen yliopiston tulee olla ilmastonmuutoksen suunnannäyttäjä ja sitoutua hätätilalausuman tavoitteisiin. Julkilausuman takana ovat yhdysvaltalainen korkeakoulujen ilmastotoiminnan järjestö EAUC, Second Nature –järjestö ja YK:n ympäristöohjelman Youth and Education Alliance.

 

Ilmastonmuutoksen mukanaan tuoma uhka heikentää paitsi opiskelijoiden varmuutta tulevaisuudesta, myös konkreettisesti vaarantaa sen. Pieneen palaan tiivistettynä: jos päästöjä ei lasketa radikaalisti, on kaikki ylioppilaskunnan ja yliopiston tekemä työ turhaa. Mahdollisimman vakaa ilmasto ja turvallinen ympäristö on pohjana kaikelle tulevaisuuden eteen tekemällemme työlle. Tiedeyhteisönä meidän tulisi suhtautua erityisen vakavasti ja kunnioittavasti ilmastotieteen tuloksiin. TREYn tulee näyttää suuntaa koko opiskelijaliikkeelle olemalla vaikuttavin ja kunnianhimoisin ylioppilaskunta ilmastonmuutoksen saralla. Tämä olisi paitsi tavoitteellisesti tärkeää, myös ylioppilaskunnan brändin mukaista toimintaa.

Kannanotto: Opetustiedot opiskelijoille, nyt!

Uusi Tampereen yliopisto ei ole pystynyt aloittamaan ensimmäistä kokonaista lukuvuottaan ilman vakavia puutteita opiskelijoiden palveluissa. Iso osa tutkinto-ohjelmien opetustiedoista, kuten kurssien aikatauluista, on vielä elokuun alkaessa julkaisematta, ja keskustakampuksen opiskelijat eivät voi suunnitella syksyn opintoja vielä käytännössä lainkaan. Opintojen suunnitteluhankaluudet aiheuttavat osalla myös epävarmuutta toimeentulosta, sillä Kela vaatii joidenkin tukien myöntämistä varten opintosuunnitelman. Opintojen ohella töitä tekevät opiskelijat eivät opetusaikatietojen puuttuessa voi olla varmoja siitä, millaisia työvuoroja voivat ottaa syksyllä vastaan.

Eri tutkintovaiheessa olevien opiskelijoiden oikeusturvan kannalta on oleellista, että jokainen voi suunnitella opintojaan jo ennen syyslukukauden alkua. Yliopiston hämmästely tietotekniikan kanssa ei voi olla esteenä ihmisten opintojen etenemiselle, saatikka valmistumiselle.

Aamulehdessä tänään julkaistun uutisen mukaan yliopistolla olisi jo nyt mahdollisuus julkaista opetustiedot tiedostomuodossa opiskelijoille. Tällaista tietoa ei voi missään nimessä pantata viimeiseen asti, vaan kurssitiedot tulee julkaista pikimmiten. Nyt opiskelijat joutuvat odottamaan turhaan syksyn aikataulujaan vain siksi, että yliopisto ei keksi, miten tieto saataisiin “fiksusti esitettyä”. Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto vaatiikin, että opetustiedot julkaistaan heti, jotta me opiskelijat voisimme aloittaa syksyyn valmistautumisen rauhallisin mielin.

Lisätietoja:

Ilona Taubert, Vivan puheenjohtaja

ilona.taubert@tuni.fi

Kannanotto: Tampereen Yliopiston hallitus riippumattomaksi Suurten Muinaisten opein

Viime aikoina Tampereen uuden yliopiston konsistorissa on puitu kysymystä yliopiston tulevan hallituksen valitsemisesta. Perjantaina 15.6. konsistori päättää kokouksessaan “riippumattomuuden” täydellisestä määritelmästä. Keskustelu on ollut kiihtynyttä, eikä minkäänmuotoinen kompromissi ole osan mielestä mahdollinen. Yliopistolla joko on tai ei ole itsehallintoa (perustuslain 123§ mukaan yliopistoilla on itsehallinto). Perustuslain noudattamatta jättäminen on tämän päivän pöhisevä megatrendi.

Yliopistoyhteisön eksplisiittistä poissulkemista vastustavat näkevät rajauksen loukkaavan yliopiston autonomiaa ja tutkimuksen vapautta. Itsehallintolaiset katsovat, ettei yliopistoyhteisön vaikutusmahdollisuuksia saa kieltää millään hallinnon tasolta.

Yliopiston poissulkemista hallituksesta on perusteltu sillä, että yhteisöön kuuluvien on vaikea tehdä strategisesti rohkeita, koko yliopiston toimintaan kielteisesti vaikuttavia päätöksiä.

Argumentti on vahva, sillä luonnollisesti yliopiston hallitukseen halutaan sellaisia henkilöitä, joista on lähtökohtaisesti mukavaa lakkauttaa tutkinto-ohjelmia ja leikata lyhytnäköisesti epätrendikästä perustutkimusta tekeviltä tieteenaloilta. Rohkea, harkitsemattomia päätöksiä tekevä hallitus on myös ehdoton vaatimus, mikäli yliopiston henkilöstön ja opiskelijoiden halutaan tekevän työtään painostavassa epävarmuuden ja muutoksen tilassa.

Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto katsoo, että pattitilanteeseen on olemassa selkeä strateginen ratkaisu. Tampereella pian aloittavan uuden yliopiston johtoon on valittava suuri muinainen Cthulhu. R’lyehin uponneessa kaupungissa aiemmin vaikuttaneen Cthulhun puolueettomuus yliopiston hallintokysymyksessä on kiistaton. Cthulhun kyky tehdä vaikeita, ketteriä ja rohkeita ratkaisuja on todettu useaan kertaan maailmanhistorian aikana. Suurten muinaisten ylipappina Cthulhu on myös kerännyt mainetta tasapuolisilla mutta tehokkailla johtamismenetelmillään, jotka motivoivat kaikkia kuolevaisia. Cthulhua ei myöskään kiinnosta vittuinfernojakaan teknologiateollisuuden tai muiden intressiryhmien etu, vaan hänen voidaan sanoa olevan aidosti riippumaton.

Cthulhun valinnan jälkeen kysymys yliopistodemokratiasta ratkeaisi lopullisesti. Tampere3-projektin tähän asti kohtaama valitettava muutosvastarinta muuttuisi hurmokselliseksi muutosmyötärinnaksi yliopistoväen rientäessä rukoilemaan Cthulhulta äkillistä ja kärsimyksetöntä loppua. Yliopiston hallituksen mahdolliset sisäiset jäsenet eivät asettuisi vastustamaan tieteenalojensa strategista lakkauttamista, vaan päinvastoin kamppailisivat niiden nopean tuhoamisen puolesta. Tampereen yliopistosta muodostuisi juuri sellainen poikkitieteellinen, ongelmia ratkova innovaatiohautomo, jota yliopistosäätiön perustajat ovat toivoneet, yhteisön ryhtyessä yksin tuumin kehittämään mahdollisimman tehokkaita ja kivuttomia tapoja olemassaolonsa päättämiseksi.

Näillä suositussanoilla Viva ry esittää lämpimästi Cthulhua Tampereen yliopiston johtoon.

t3ntacle2