Kannanotto: Tampereen Yliopiston hallitus riippumattomaksi Suurten Muinaisten opein

Viime aikoina Tampereen uuden yliopiston konsistorissa on puitu kysymystä yliopiston tulevan hallituksen valitsemisesta. Perjantaina 15.6. konsistori päättää kokouksessaan “riippumattomuuden” täydellisestä määritelmästä. Keskustelu on ollut kiihtynyttä, eikä minkäänmuotoinen kompromissi ole osan mielestä mahdollinen. Yliopistolla joko on tai ei ole itsehallintoa (perustuslain 123§ mukaan yliopistoilla on itsehallinto). Perustuslain noudattamatta jättäminen on tämän päivän pöhisevä megatrendi.

Yliopistoyhteisön eksplisiittistä poissulkemista vastustavat näkevät rajauksen loukkaavan yliopiston autonomiaa ja tutkimuksen vapautta. Itsehallintolaiset katsovat, ettei yliopistoyhteisön vaikutusmahdollisuuksia saa kieltää millään hallinnon tasolta.

Yliopiston poissulkemista hallituksesta on perusteltu sillä, että yhteisöön kuuluvien on vaikea tehdä strategisesti rohkeita, koko yliopiston toimintaan kielteisesti vaikuttavia päätöksiä.

Argumentti on vahva, sillä luonnollisesti yliopiston hallitukseen halutaan sellaisia henkilöitä, joista on lähtökohtaisesti mukavaa lakkauttaa tutkinto-ohjelmia ja leikata lyhytnäköisesti epätrendikästä perustutkimusta tekeviltä tieteenaloilta. Rohkea, harkitsemattomia päätöksiä tekevä hallitus on myös ehdoton vaatimus, mikäli yliopiston henkilöstön ja opiskelijoiden halutaan tekevän työtään painostavassa epävarmuuden ja muutoksen tilassa.

Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto katsoo, että pattitilanteeseen on olemassa selkeä strateginen ratkaisu. Tampereella pian aloittavan uuden yliopiston johtoon on valittava suuri muinainen Cthulhu. R’lyehin uponneessa kaupungissa aiemmin vaikuttaneen Cthulhun puolueettomuus yliopiston hallintokysymyksessä on kiistaton. Cthulhun kyky tehdä vaikeita, ketteriä ja rohkeita ratkaisuja on todettu useaan kertaan maailmanhistorian aikana. Suurten muinaisten ylipappina Cthulhu on myös kerännyt mainetta tasapuolisilla mutta tehokkailla johtamismenetelmillään, jotka motivoivat kaikkia kuolevaisia. Cthulhua ei myöskään kiinnosta vittuinfernojakaan teknologiateollisuuden tai muiden intressiryhmien etu, vaan hänen voidaan sanoa olevan aidosti riippumaton.

Cthulhun valinnan jälkeen kysymys yliopistodemokratiasta ratkeaisi lopullisesti. Tampere3-projektin tähän asti kohtaama valitettava muutosvastarinta muuttuisi hurmokselliseksi muutosmyötärinnaksi yliopistoväen rientäessä rukoilemaan Cthulhulta äkillistä ja kärsimyksetöntä loppua. Yliopiston hallituksen mahdolliset sisäiset jäsenet eivät asettuisi vastustamaan tieteenalojensa strategista lakkauttamista, vaan päinvastoin kamppailisivat niiden nopean tuhoamisen puolesta. Tampereen yliopistosta muodostuisi juuri sellainen poikkitieteellinen, ongelmia ratkova innovaatiohautomo, jota yliopistosäätiön perustajat ovat toivoneet, yhteisön ryhtyessä yksin tuumin kehittämään mahdollisimman tehokkaita ja kivuttomia tapoja olemassaolonsa päättämiseksi.

Näillä suositussanoilla Viva ry esittää lämpimästi Cthulhua Tampereen yliopiston johtoon.

t3ntacle2

Mainokset

Opiskelijat aktiivimallia vastaan

Niin sanottu aktiivimalli on johdonmukainen askel Sipilän hallituksen kurjistavassa leikkauspolitiikassa. Ensin murennettiin koulutus, poistettiin subjektiivinen päivähoito-oikeus sekä toteutettiin useita muita kestämättömiä kurituksia kilpailukyvyn nimissä. Sipilän hallitus leikkaa eniten tarvitsevilta suhteellisen tasapuolisesti, ja eri ryhmien pienituloiset on yritetty ajaa toisiaan vastaan taistelemaan oikeuksiensa murusista.

Työttömän asia on myös opiskelijan asia. Matalapalkka-alojen asia on myös opiskelijan asia. Me opiskelijat vastustamme aktiivimallia kuten muitakin hyvinvointivaltiota romuttavia leikkauksia.

Aktiivimalli koskettaa opiskelijaa myös erittäin henkilökohtaisella tasolla. Akateeminen työttömyys on yhä vakavasti olemassaoleva asia, eikä työttömyys ole laisinkaan valmistuneen kandin, maisterin tai tohtorin vika. On kohtuutonta vaatia opiskelijalta tulevaisuuden täydellistä ennustamista opintosuuntausta valitessa, aivan kuten on kohtuutonta, että opiskelijat joutuvat syömään lainarahalla. Jos leikkauksia ja “uudistuksia” ei peruta, osa tämän päivän opiskelijoista on tulevaisuudessa velkavankeudessa eläviä työttömiä, joiden osaaminen ei ole samalla tasolla kuin 10 vuotta sitten valmistuneilla, ja jotka taistelevat pätkätöiden rippeistä keskenään. Tämä kauhukuva on jo yhä useamman todellisuutta.

On kysyttävä, mitä työttömien ruoskiminen hanttihommiin toimeentulon menettämisen uhalla merkitsee tälle yhteiskunnalle. Ihmisen oikeus valita elinkeinonsa ja asuinpaikkansa ovat perustavanlaatuisia vapauksia, joita nyt ollaan rapauttamassa. Työttömän vapaudesta ja ihmisoikeuksista tulee ehdollisia, kun häntä rangaistaan siitä, ettei halua tai voi tehdä mitä tahansa työtä millä tahansa ehdoilla, tai että on valinnut väärän kunnan asuinpaikakseen. Entistä köyhempi, kyynisempi ja toivottomampi työttömien joukko ei ole kenenkään etu – paitsi niiden, joiden etu on polkea työn hintaa. Myös koulutettujen ihmisten työn.

Koulutuslupaus muuttui koulutuspetokseksi, ja aktiivimalli ei aktivoi. Aktiivimalli rankaisee ihmisiä siitä, ettei töitä ole olemassa kaikille. Aktiivimalli ei ole työttömyysturvan uudistus, vaan leikkaus. Työtön ei ole opiskelijan tai työssäkäyvän vihollinen, vaan leikkauspolitiikkaa tulee vastustaa yhteisenä rintamana.

Pienituloisten vastakkainasettelun sijasta me haluamme vahvan, joustavan ja inhimillisen sosiaaliturvan, joka mahdollistaa jokaiselle hyvän elämän ja vapauden tehdä haluamaansa työtä. Aktiivimalli on kaikkea tätä vastaan. Siksi annamme 2.2 toteutettavalle lakolle ja mielenosoitukselle täyden tukemme. Mielenosoituksella vastustamme paitsi nykyistä aktiivimallia, niin myös tulevaa, entistä järkyttävämpää mallia jota hallitus kaavailee yhteiskuntamme riesaksi.

 

Ilona Taubert

Tampereen yliopiston vihreän vasemmiston puheenjohtaja

Vivan edustajistovaaliehdokkaat 2017

Viva-vaalijuliste2017

Vapaus, vihreys ja tasa-arvo! 24 upeaa ehdokasta Vivan edarivaalilistalta ovat tässä!

Ehdokkaiden näkemyksiä voi käydä koettelemassa Tamyn vaalikoneessa. Äänestys on auki 30.-31.10 ja 7.-8.11., joten valitse oma punavihreä puolustajasi jo tänään!

***

Liberty, equality and environmental justice!

These are the Green Left’s 24 candidates for the student union’s representative elections. Check out our opinions in Tamy’s voting aid application and vote for us on October 30th to 31st or November 7th to 8th!

 

Vapaus, vihreys, tasa-arvo! Vivan edustajistovaaliohjelma on julkaistu.

unicornandcat

Viva puolustaa vapautta, vihreyttä, tasa-arvoa ja yksisarvisrakkaudellista vallankumousta myös edustajistokaudella 2018.

 

1) Opiskelijoille inhimillinen toimeentulo

 • Vaadimme edelleen perustuloa.
 • Lainapakko helvettiin! Myös opiskelijalla on oltava oikeus sosiaaliturvaan.
 • Elatusvelvollisuus on muinaisjäänne, josta on päästävä eroon.
 • Asumisen tuen oltava ympärivuotista ja henkilö-, ei ruokakuntakohtaista; yhteisöllisestä asumisesta ei saa rangaista!
 • Isompi ylioppilaskunta tarkoittaa isompia lihaksia ja kovempaa edunvalvontaa: uuden ylioppilaskunnan edunvalvontaresurssien on oltava vähintään yhtä kovalla tasolla kuin Tamyssa nyt.

 

2) Maksuton koulutus takaisin!

 • Varhaiskasvatus on osa kaikkien lasten koulutuspolkua ja siksi heidän oikeutensa.
 • Peruskoulun ja lukion oppimateriaalien on oltava kaikkien saatavilla varallisuudesta riippumatta – myös niiden, joilla ei ole varaa älylaitteisiin.
 • Opintotuen leikkaukset on ensi kädessä peruttava ja Suomen siirryttävä perustuloon, jotta kaikilla on mahdollisuus opiskella korkeakouluissa!
 • Mitä vittua tämä pelleily lukukausimaksujen kanssa oikein on? Ei ole oikein, että EU/ETA-alueen ulkopuolelta tänne pääsee opiskelemaan vain, jos on rikas.
 • Ylioppilaskuntien on otettava voimakkaasti kantaa koulutuksen maksullisuutta vastaan, kun kehitys on vielä mahdollista kääntää!

 

3) Terveyttä ja mielenterveyttä opiskelijoille

 • Ruuhkaiset mielenterveyspalvelut korjataan vain saattamalla YTHS:n resurssit oikealle tasolle.
 • Puolustetaan YTHS:n asemaa sote-uudistuksessa ja varmistetaan sen toiminta myös uudistuksen jälkeen.
 • Opintopsykologi on ruuhkautunut; tähänkin kaivataan lisää resursseja.
 • Syrjimättömät käytännöt ovat ilmainen tapa parantaa viihtyvyyttä ja hyvinvointia kampuksilla ja järjestötoiminnassa. Sukupuolineutraalit vessat ovat hyvä alku!
 • Viihtyisämmät kampukset ja enemmän paikkoja oleskeluun! Otetaan häpeilemättä mallia Hervannasta. Yliopistolla käymisen pitäisi olla myös mukavaa, ja ihmisten hyvinvoinnin arvostuksen näkyä.

 

4) Uusi yliopisto on vihreämpi, demokraattisempi ja aidosti monitieteinen

 • Ei sijoituksia fossiilivoimaan tai asekauppaan!
 • Opitaan ympäristöasioissa toisiltamme! TaY:lla ja TTY:llä eri standardit ja käytännöt, jotka yhdistämällä tehdään yliopistosta kestävämpi.
 • Tavoitteena hiilineutraali yliopisto!
 • Yhdistyminen on tilaisuus omaksua uuteen yliopistoon ja yo-kuntaan kahden toimintakulttuurin parhaat käytännöt.
 • Sivistysyliopistossa kunnioitetaan monipuolista sivistystä sekä kaikkien alojen tieteellistä tutkimusta, isojen ja pienten.
 • Tamy jatkaa työtä korkeakouludemokratian palauttamiseksi Tampereelle!

 

Jos nämä teemat miellyttävät, äänestä meitä ennakkoäänestyksessä 30.10.-3.11. tai varsinaisina vaalipäivinä 7.11.-8.11.!

Vaaliohjelma löytyy PDF-muodossa myös täältä:

edarivaaliohjelmav2

Pelottaako politisoituminen?

thisisfine
Vuodesta 2015 saakka Sipilän hallituksen tartuttua vallan kahvoihin ovat opiskelijat olleet ankaran leikkauspolitiikan eniten heikennyksiä kohdanneessa päädyssä. EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevat opiskelijat maksavat nyt lukukausimaksuja, opintorahaa on pienennetty suurin piirtein viikon ruokalaskun verran, opintolainan osuutta opintotuesta on lisätty yli kahdellasadalla eurolla kuukautta kohden, ja opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin, mikä tarkoitti usealle kimppa-asujalle epäselvyyksiä ja hankaluuksia vuokrasopimusten yksityiskohtien kanssa. Tämä ei tarkoita sitä, että hallitus näyttäisi olevan kuitenkaan vielä valmis.

Opiskelijaliikettä on pidetty yhtenä aktiivisimmista osallistujista yhteiskunnalliseen keskusteluun ja menneisyydessä opiskelijoita on myös kuunneltu. Massiivisten heikennysten kohdistuessa erityisesti opiskelijoihin vaaditaan opiskelijaliikkeeltä väsymätöntä asian politisoimista ja osallistumista julkiseen keskusteluun leikkausten välittömistä ja pitkäaikaisista seurauksista.

Koulutus on lukuisten tutkimusten mukaan kiistatta suurin yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumiseen sekä sosiaalisen liikkuvuuden kasvuun yhteiskunnassa. Nyt tehdyt leikkaukset ja lainan osuuden kasvattaminen opiskelijan toimeentulona vaarantavat korkeakoulutuksen saavutettavuuden opiskelijoille, joiden perhetausta ei ole korkeakoulussa. Opintolainan nostaminen ja velkaantuneena yliopistosta valmistuminen eivät ole yhtälailla itsestään selviä kaikille opiskelijoille.

Kansallisessa julkisuudessa viime vuosina suositut puhetavat ääripäistä, tolkun ihmisistä ja radikalisoitumisesta ovat rakentaneet mielikuvia, joita poliittiseen toimijuuteen liitetään.

Esimerkiksi maahanmuuton aiheista keskusteltaessa on onnistuttu luomaan mielikuva, että olemalla jotakin mieltä poliittisesta aiheesta ihminen asemoituu selkeästi jonkin kuvitteellisen skaalan ääripäähän. Tällainen retoriikka tukee mielikuvia siitä, että poliittinen toimijuus on jotakin radikaalia, äärimmäistä ja vierasta. Julkisen keskustelun toistellessa samoja aiheita viikosta ja kuukaudesta toiseen vahvistuvat nämä mielikuvat siitä, kuka yhteiskunnassa on poliittinen toimija ja kuka ei.

Ääripääretoriikan noustessa hallitsevaan asemaan julkisessa keskustelussa syntyy kuvitteellinen ’epäpoliittisten’ tai ’tolkun ihmisten’ ryhmä. Yksilön samaistuessa näihin ryhmiin avautuu hänelle mahdollisuus sivuuttaa oma vastuu poliittisena toimijana. Nämä ihmisryhmät nähdään usein julkisen keskustelun näkökulmasta enemmistön ryhminä, joihin kuuluvat rationaalisesti ajattelevat kansalaiset, he, jotka eivät ole vaarassa radikalisoitua.

Keskustelussa usein unohdetaan, ettei poliittisesta toimijuudesta ole mahdollista irtisanoutua. Näen tilanteen samankaltaisena kuin jos toteaisin, että minä en ole säätilan vaikutuksen alainen, tai että minä olen talousjärjestelmän ulkopuolinen toimija. Yksilön liittäessä itsensä tällaiseen ’epäpoliittisten’ ihmisten ryhmään tulee hän samalla tehneeksi voimakkaasti poliittisen valinnan.

Tällainen näennäisen epäpoliittisuuden valitseminen on yksilölle mahdollista vain niin kauan kuin hänen olemassaolonsa tai toimijuutensa yhteiskunnassa ei ole ensisijaisesti uhattuna. Läpi historian ne ryhmät, jotka ovat pyrkineet väsymättä politisoimaan asioita, ovat olleet ryhmiä, joita yhteiskunta ei ole tunnustanut, tai joiden oikeuksia harjoitettu politiikka on ratkaisevasti kaventanut.

Ne, jotka vielä näiden opiskelijoihin kohdistuneiden toimeentulon heikennysten jälkeen kykenevät valitsemaan itselleen epäpoliittisen statuksen, ovat niitä, joiden toimeentulo ei alun perinkään ole ollut uhattuna. Tavoitellessamme aidosti kaikille avointa sivistysyliopistoa täytyy yhä useamman yliopistolaisen tulla tietoiseksi asemastaan poliittisena toimijana ja todeta, ettei tällainen leikkauskehitys ole hyväksyttävää.

 

Putkuri Iida, Yhteiskuntatutkimuksen opiskelija

Kirjoittaja on Vivan ehdokas vuoden 2017 edustajistovaaleissa numerolla 36

Kuva (c) KC Green (Gunshow Comic) http://gunshowcomic.com/648

Opiskelija ei ole kone

alice-pasqual-258250

Joka kolmas opiskelija ei koe voivansa henkisesti hyvin ja 16% opiskelijoista kärsii joka ikinen päivä psyykkisistä oireista. Tämän tilastotiedon valossa on erittäin huolestuttavaa, että Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) mielenterveyspuolen käytäntönä on, että yksi hoitojakso kestää maksimissaan vain 5 kertaa. Mielenterveyspalvelut ovat ruuhkautuneet ja ensimmäistä käyntiä joutuu odottamaan liian pitkään. Tämä ei riitä.

Tilanne on siis huono, mutta mitä voimme tehdä?

Mielenterveysongelmat voivat olla normaali reaktio epänormaaleihin oloihin. Opiskelijoiden toimeentulo täytyy turvata muun muassa siksi, että köyhyys ja taloudelliset ongelmat ovat erittäin suuria stressitekijöitä. YTHS:n terveyskyselyn mukaan toimeentulo-ongelmat välittyvät psyykkiseksi oireiluksi entistä voimakkaammin samalla, kun erityisesti asuminen vie entistä suuremman osan opiskelijan toimeentulosta. Pelkästään vuonna 2016 jopa kolmasosa opiskelijoista kärsi kovasta stressistä – siis jo ennen nykyisiä leikkauksia opiskelijoiden toimeentuloon. On myös syytä huomioida, että viimeaikaiset leikkaukset ovat kohdistuneet kaikista eniten opiskelijoihin.

Tähän on ehdottoman tärkeää puuttua yhteiskunnallisella tasolla, sillä pitkittynyt stressi altistaa ihmisiä useille terveysongelmille, kuten mielenterveyden häiriöille ja sitä kautta työkyvyttömyyteen. Pitkittynyt stressi voi aiheuttaa jopa pysyviä muutoksia aivoihin, kuten muistamiselle tärkeän hippokampuksen surkastumista. Kyseessä on siis vakava ilmiö, jonka hoitaminen on tärkeää niin kansantaloudellisesti kuin hyvän elämänlaadun kannalta.

Opiskelijoiden taloudellisen tilanteen parantaminen ja sitä kautta stressin vähentäminen on vain osa ongelman ratkaisua. Mielenterveyspalveluiden merkitystä on priorisoitava ja siihen vaaditaan lisää resursseja. Meidän on kyettävä tarjoamaan matalan kynnyksen hoitoa, joka on kattavaa ja asiakaskeskeistä. Lisäksi on luovuttava tehosuorittavan opiskelijan ideaalista: opiskelijasta, joka jaksaa aina, joka suorittaa 60 opintopistettä vuodessa mahdollisimman järkevillä sivuaineilla, käy töissä, jaksaa harrastaa liikuntaa, sekä muistaa verkostoitua jo opiskeluaikana. Opiskelija ei ole kone. Opiskelijan ei pidä olla kone. Opiskelijan ei tarvitse aina jaksaa.

 

Julia Sangervo

Kirjoittaja on Vivan ehdokas vuoden 2017 edustajistovaaleissa numerolla 20

 

Lähteenä käytetty: Kristina Kunttu, Tommi Pesonen ja Juhani Saari Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 48

Kaikki, mitä olet halunnut tietää Tamyn viimeisistä edustajistovaaleista, muttet ole koskaan uskaltanut kysyä

lajinsavika

 

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan viimeiset edustajistovaalit pidetään 7.-8.11. ja nyt on oikea aika lähteä ehdolle, sillä ehdokasasettelu päättyy torstaina 28.9.!

Edustajisto päättää Tamyn toiminnan linjoista, eli käytännössä siitä, mihin asioihin 8-henkinen hallitus sekä ylioppilaskunnan asiantuntijat keskittyvät työssään vuonna 2018. On siis edustajistosta kiinni, käyttääkö Tamy viimeisen toimintavuotensa opiskelijoiden yhdenvertaisuutta, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja vahvaa ylioppilasliikettä edistävällä tavalla. On myös edustajiston päätettävissä, millaista uutta ylioppilaskuntaa uuteen yliopistoon lähdetään rakentamaan yhdessä teekkarien kanssa.

Edustajistoon tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan ympäristön, riippumattoman tieteen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin puolestapuhujia. Vivan lista toivottaa tervetulleeksi jokaisen punavihreät arvot jakavan opiskelijan, alaan katsomatta!

Ehdolle lähteminen on helppoa. Siihen vaaditaan vain läsnäolevan opiskelijan status Tampereen yliopistossa ja halu toimia yliopistoyhteisön hyväksi.

 

Näin lähdet ehdolle:

1. Tule Vivan uusien iltaan Edu’s Cafe’seen keskiviikkona 27.9. aikavälillä 17-20 ja täytä siellä ehdokaslomake. Juo kahvia, syö keksiä, rupattele mukavien vivalaisten kanssa. Nauti.

TAI:

1. Täytä lomake viimeistään 27.9. osoitteessa https://elomake3.uta.fi/tunnistaudu.php?lomake_id=19427

Ilmoita lomakkeeseen vaaliliittosi nimeksi Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto ja sen tunnukseksi Viva.

Vivan vaaliasioitsijana toimii Milka Hanhela ja hänen varahenkilönään Ilona Taubert.

Tarkasta, että kirjoitit kaikki nimet oikein!

2. Lähetä lomake.

3. Ilmoita nimesi Vivan listalle. Tämä onnistuu lähettämällä sähköpostia vaaliasioitsijalle (milka.hanhela(at)gmail.com) tai viesti Vivalle Facebookin kautta.

4. ???

5. Profit!

P.S.: Jos pohdit vielä, valitako Vivan vai poliittisesti sitoutumattoman ainejärjestön listan, know this: Tamyn edustajistossa ei tehdä tiedekuntapolitiikkaa. Ylioppilaskunnan suuntaa koskevissa asioissa jakolinjat eivät kulje opintoalojen mukaan, sillä ne ovat useimmiten arvokysymyksiä. Vivan listalla olet kaltaistesi seurassa, ja Vivaa äänestämällä tiedät äänestäväsi punavihreät arvosi jakavaa ehdokasta, pääsi listalta läpi kuka hyvänsä.

Lisätietoa edustajistovaaleista löytyy Tamyn nettisivuilta.